de juliol 31, 2011

Assignació de likes a Youtube com a mètode comunicatiu (2)

Fa uns dies vaig fer aquest petit estudi que anava sobre el canvi en la freqüència i tendència en l'assignació de likes i unlikes a un vídeo de Youtube.

Vaig comparar dos períodes; el primer comença quan el vídeo va ser pujat a Youtube, el 24 d'Abril de 2008 i acaba el 23 de Juliol del 2011 a la tarda, quan la notícia de la mort de la cantant Amy Winehouse es comença a estendre a internet.
El segon període era de només 24 hores. Com era d'esperar, les visites van pujar a un ritme espectacular però més que analitzar això, volia veure si s'evidenciava un canvi de tendència en l'assignació de likes i unlikes al vídeo en qüestió.

I sí, hi va haver un canvi important. La gent va "votar" amb molta més freqüència. La mitjana de likes va pujar un 65% i el més sorprenent és que la mitjana d'unlikes també va pujar i molt, concretament un 125%.

Doncs bé, ara vull veure si aquesta tendència es manté una setmana justa després de la "foto" del 23 de Juliol.
Durant les 24 hores del segon període tot era molt recent i s'entén que les votacions es van fer "en calent".
A veure què passa en el període 3. Recordem que ha estat una setmana amb molts homenatges, repeticions de concerts per la TV, imatges del funeral, reportatges als diaris i a qualsevol mitjà de comunicació online i offline, retorn al número 1 en ventes a UK, bromes gràfiques i mofes a la cantant, polèmiques entorn a algunes d'aquestes mofes, cartes obertes d'amics de la cantant i molt de debat entorn a l'addicció a les drogues i crítiques de com la societat tracta als addictes.

Com van afectar aquests fets a les votacions? Es van mantenir igual que al període 2?
Aquí tenim la foto del dia 30 de Juliol a la tarda. Exactament 6 dies després de la foto del període 2 i 7 dies de la del període 1.Aquest és el resultat:Analitzant els números veiem que la mitjana d'unlikes es situa a nivells del període 1 i que la mitjana de likes es manté alt tot i que el pic es va assolir durant el període 2.