de juny 08, 2011

Horaris de visita. Gràfica de 50000 pàgines vistes

Aquí teniu una gràfica feta a partir de les hores de visita dels lectors d'un bloc en català. No és un intent de fer l'Empire State...cada línia groga representa una hora del dia i el seu percentatge de pàgines vistes sobre el total.

Aquest tipus d'anàlisis són molt senzills de fer i són bons per saber a quina hora del dia hi ha més lectors potencials del bloc online.
Aquesta informació la podem fer servir, per exemple, per treure més rendiment als nostres tweets o publicacions al mur de Facebook.

Elaboració pròpia. BCNudge ®

Font: Google Analytics
Mostra: últimes 50000 pàgines vistes
Bloc: miLLoringlix (actualitzacions regulars)