de març 07, 2011

Combinant Google Analytics i Facebook Insights

Depenent de la nostra línia de negoci, ens pot interessar dirigir tràfic des de la nostra pàgina de Facebook a la web.

Si es dóna aquest cas, ens interessarà potenciar l'activitat a Facebook de manera efectiva. Com fer-ho?

Jo hi veig dos factors importants:

1- Edició de contingut al mur + look and feel

Hem de determinar el tipus de contingut que volem publicar al mur de manera que tingui una coherència amb la marca. El look and feel ha de ser el de la marca així com el to utilitzat. Si el nostre objectiu és dirigir tràfic a la web, ens interessarà que hi hagi un enllaç a l'apartat d'informació i que els apunts que fem al mur continguin enllaços. Tot això dependrà molt òbviament de la interpretació dels resultats de l'apartat 2.


2- Recol·lecció i interpretació de dades que ens ajudi als nostres objectius

Com sabem, les interaccions a les nostres entrades al mur de Facebook són molt importants perquè permeten que el contingut que publiquem es reprodueixi a altres murs d'usuaris. D'això en diuen news feed impressions aka post views al Facebook Insights.

Entenem interacció com: nº "m'agrada" + nº de comentaris

D'aquí en podem treure una primera conclusió molt òbvia:

Com més interaccions aconseguim, més news feed impressions es faran, per tant, hi haurà més probabilitats que els usuaris, ja siguin "fans" o no, cliquin a un enllaç i provoquin una visita a la web.

Recol·lecció de dades des de Google Analytics

Per saber quantes visites a la nostra web provenen de Facebook anem al Google Analytics i les exportem.

Per fer-ho, posem el període que volem estudiar, cliquem a les fonts de visita i ho filtrem per les de Facebook. Per exportar-les, jo aconsello fer-ho amb l'opció "CSV for Excel" perquè ho posa amb els dies de la setmana en un Excel. Millor impossible.Recol·lecció de dades des de Facebook Insights

Fem el procés ara des de l'administrador de la nostra pàgina de Facebook. Filtrem per les dates que volem i exportem. Aquest full de càlcul resultant ens dóna molts indicadors. En el nostre cas ens interessa la columna daily news feed impressions. Va bé perquè tenim les dades dia a dia. Això ens permet esbrinar molt clarament la relació entre publicacions i posts views.Quadre d'estudi resultant

A la columna que hem extret del Google Analytics hi sumem la del Facebook Insights fent coincidir les dates.

Després, en una altra columna podem posar-hi l'indicador que busquem, que és el que ens dóna el percentatge d'usuaris que han anat a la nostra web.

Aquest percentatge l'obtenim dividint les visites provinents de Facebook entre els posts views del Facebook Insights.


Interpretació

Està clar que sempre hem d'intentar aconseguir el màxim número de post views i per això les interaccions són primordials. Fer entrades que incitin a fer comentaris i/o a compartir és un must.

Dit això, les dades que ens dóna el nou indicador, són molt importants per determinar i ajustar el número de publicacions que hem de fer, les hores més adients per a publicar-les, els temes, els dies de la setmana més productius etc...

A l'exemple he ressaltat* els dies en que el percentatge supera el 2%. A partir d'aquí estudiaré què vaig publicar aquests dies i a quina hora ho vaig publicar. El més lògic seria posar una nova columna a la dreta amb les hores de publicació.

Amb el temps, es poden determinar patterns que ens ajudaran a fer que més usuaris visitin la nostra web des de Facebook.

Com sempre, aquestes dades es poden completar amb altres indicadors però això a depèn del detall a on volem arribar i del temps que tinguem.


* les dades són inventades però estan basades en un model real.

__


Si us ha interessat aquest apunt potser us pot agradar "un altre indicador (important) pels Community Managers".