d’octubre 10, 2010

La paradoxa del "brand detractor" a Facebook

A les pàgines de Facebook, posar el mur obert a comentaris és un error que les marques no poden cometre.

Per això, la gran majoria de pàgines només deixa fer comentaris al mur als qui hagin fet un previ "m'agrada".


I aquí és on trobem la gran paradoxa dels brand detractors;
per fer un comentari negatiu al mur de Facebook de la pàgina que detesten, abans han de deixar constància que els agrada.

.