de febrer 23, 2010

Missatge per als fumadors

Quin és el missatge que dóna La Vanguardia?